Упис во основно музичко училиште

Останати се слободни места на следниве инструменти:

-СОЛО ПЕЕЊЕ и КОНТРАБАС

 (возраст 12 години)

-ФЛЕЈТА, ХАРМОНИКА, КЛАРИНЕТ, ТРУБА, и УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

(возраст 10 години)

Контакт: Во администрацијата на училиштето од 9 до 14 часот.

Или на тел. бр: 070 86 87 95

REGJISTRIM NË SHKOLLËN FILLORE TË MUZIKËS 

(vende të lira që kanë ngelur)

SOLO KËNDIM DHE KONTRABAS

(nga mosha 12 vjecare)

– FLAUT,FIZ HARMONIKE,KLARINET,TRUBE dhe instrumente me të goditur (Bateri)

(nga mosha 10 vjecare)

Kontakte:Në administratën e shkollës nga ora 09 deri 14.

Ose numër kontakti: 070 86 87 95