ДМУ “Тодор Скаловски – Тетоец” во Тетово врши упис на ученици во основно музичко образование од 05.05.2021 – 05.06 2021 година.

Уписите се вршат преку онлајн пријава достапна на нашата веб страница.

ПРИЈАВА