На малиот амфитеатар (надворешна сцена) на ДМУ “Тодор Скаловски – Тетоец” во Тетово, на 27 – 29 август, 2020 година се одржа џез фестивал.

Голема благодарност до организаторот на настанот Лејла Халими.

https://www.facebook.com/JazzfestTetova/