Latest from the Blog

 • Аудиција/Audicioni
  Аудиција/Audicioni
  За тие што не се појавија на аудиција, втората аудиција ќе се одржи на 14.06.2022 (вторник), во 10 часот, во ДМУ “Тодор Скаловски – Тетоец” Тетово Për ata që nuk u paraqitën në audicion, audicioni i dytë do të mbahet më datë 14.06.2022 (e martë), në ora...
 • Упис во средно музичко училиште за учебна 2022/2023 година/Fillojne rregjistrimet per shkollen e mesme te muzikes per vitin shkollor 2022/2023
  Упис во средно музичко училиште за учебна 2022/2023 година/Fillojne rregjistrimet per shkollen e mesme te muzikes per vitin shkollor 2022/2023
  Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образование Informatë për regjistrimin elektronik të nxënësve në vitin e parë në arsimin e mesëm https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/...
 • Title post here 1
  Title post here 1
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not...
 • Title post here 2
  Title post here 2
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not...
 • Title post here 3
  Title post here 3
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not...