Todor Skalovski – Tetoec

Shkolla Shtetërore e Muzikës gjendet në qytetin e Tetovës. Është themeluar në vitin 1950 dhe mban emrin e njërit prej kompozitorëve më të shquar maqedonas, njëkohësisht dirigjent koral dhe simfonik, Todor Skallovski. Fill pas themelimit të saj në vitin 1950, shkolla mbante emrin Shkolla e Ulët e Muzikës.

Lajme