Latest from the Blog

 • Аудиција/Audicioni
  Аудиција/Audicioni
  За тие што не се појавија на аудиција, втората аудиција ќе се одржи на 14.06.2022 (вторник), во 10 часот, во ДМУ “Тодор Скаловски – Тетоец” Тетово Për ata që nuk u paraqitën në audicion, audicioni i dytë do të mbahet më datë 14.06.2022 (e martë), në ora...
 • Упис во средно музичко училиште за учебна 2022/2023 година/Fillojne rregjistrimet per shkollen e mesme te muzikes per vitin shkollor 2022/2023
  Упис во средно музичко училиште за учебна 2022/2023 година/Fillojne rregjistrimet per shkollen e mesme te muzikes per vitin shkollor 2022/2023
  Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образование Informatë për regjistrimin elektronik të nxënësve në vitin e parë në arsimin e mesëm https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/...
 • Документи
  Документи
  ...
 • Document PFD 2
  Document PFD 2
  See document here Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It...
 • Document PFD 1
  Document PFD 1
  See document here Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It...