УПИС ВО ОСНОВНОТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ (останати слободни места) ; REGJISTRIM NË SHKOLLËN FILLORE TË MUZIKËS (vende të lira që kanë ngelur)

Упис во основно музичко училиште Останати се слободни места на следниве инструменти: -СОЛО ПЕЕЊЕ и КОНТРАБАС  (возраст 12 години) -ФЛЕЈТА, ХАРМОНИКА, КЛАРИНЕТ, ТРУБА, и УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ (возраст 10 години) Контакт: Во администрацијата на училиштето од 9 до 14 часот. Или на тел. бр: 070 86 87 95 REGJISTRIM

>>>

#СЕДИДОМА #QENDRONESHTEPI

https://www.facebook.com/1744160292494320/videos/948916882208630/ https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/809313832892557/?v=809313832892557 https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/539968486657877/?v=539968486657877 https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/236252060819154/ https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/554674361716899/ https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/234588704564965/ https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/229753148228985/ https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/551953015426440/ https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/681104469356358/?notif_id=1589056606227594&notif_t=page_highlights https://www.youtube.com/watch?v=hKbQioLKQDQ https://www.youtube.com/watch?v=1i-pBIQsi-Q https://www.youtube.com/watch?v=bExyM7nzvmE https://www.youtube.com/watch?v=k_y__im8kLg https://www.youtube.com/watch?v=0BeoD6U-hQM https://www.youtube.com/watch?v=HnLuNULQjSQ https://www.youtube.com/watch?v=er-yp2BGh34 https://www.youtube.com/watch?v=SiD2G7ni7Pk https://www.youtube.com/watch?v=fC5YSFgBJT4 https://www.youtube.com/watch?v=TX58whJQ8sw https://www.facebook.com/jetmir.mehmedi1/videos/3116099081776078/>>>