УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАTA 2020/2021 ГОДИНА

ДМУ “Тодор Скаловски – Тетоец” во Тетово врши упис на ученици во основно музичко образование од 05.05.2021 – 05.06 2021 година. Уписите се вршат преку онлајн пријава достапна на нашата веб страница. ПРИЈАВА

>>>

#СЕДИДОМА #QENDRONESHTEPI

https://www.facebook.com/1744160292494320/videos/948916882208630/ https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/809313832892557/?v=809313832892557 https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/539968486657877/?v=539968486657877 https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/236252060819154/ https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/554674361716899/ https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/234588704564965/ https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/229753148228985/ https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/551953015426440/ https://www.facebook.com/teutaarifiofficial/videos/681104469356358/?notif_id=1589056606227594&notif_t=page_highlights https://www.youtube.com/watch?v=hKbQioLKQDQ https://www.youtube.com/watch?v=1i-pBIQsi-Q https://www.youtube.com/watch?v=bExyM7nzvmE https://www.youtube.com/watch?v=k_y__im8kLg https://www.youtube.com/watch?v=0BeoD6U-hQM https://www.youtube.com/watch?v=HnLuNULQjSQ https://www.youtube.com/watch?v=er-yp2BGh34 https://www.youtube.com/watch?v=SiD2G7ni7Pk https://www.youtube.com/watch?v=fC5YSFgBJT4 https://www.youtube.com/watch?v=TX58whJQ8sw https://www.facebook.com/jetmir.mehmedi1/videos/3116099081776078/>>>