Почитувани драги родители и ученици, аудицијата (приемниот испит) за основно образование нема да се одржи, поради тоа што ни е потребна целосната бројка на пријавените ученици. Ве молам, во администрација од 19.06.2023 до 23.06.2023, да се донесе копија на ИЗВОД НА МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ. Училиштето работи од 9:00 – 14:00 часот. Të nderuar nxënës dhe prindër, audicioni ( provimi pranues ) për shkollën fillore nuk do të mbahet, për shkak se shkolla ka nevojë per të gjithë nxënësit që janë paraqitur. Ju lutem, javën e ardhëshme nga 19.06.2023 – 23.06.2023 , ti dorëzoni në shkollë nga një kopje nga CERTIFIKATA E LINDJES. Shkolla punon cdo ditë nga ora, 9.00 – 14.00

Почиувани драги родители и ученици, аудицијата (приемниот испит) за основно образование нема да се одржи, поради тоа што ни е потребна целосната бројка на пријавените ученици. Ве молам, во администрација од 19.06.2023 до 23.06.2023, да се донесе копија на ИЗВОД НА МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ. Училиштето работи

>>>

Упис во средно музичко училиште за учебна 2023/2024 година/Fillojne rregjistrimet per shkollen e mesme te muzikes per vitin shkollor 2023/2024

Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образование Informatë për regjistrimin elektronik të nxënësve në vitin e parë në arsimin e mesëm https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/ Прво пријавување се врши на: 20.06.2023, до 24:00 и 21.06.2023, до 15:00 Afati i parë i regjistrimit kryhet me 20.06.2023,

>>>

ЈУБИЛЕЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ОСНОВАЊЕ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО

70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО/70 VJETORI I SHKOLLËS SË MUZIKËS NË TETOVË 70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО      Јубилејот на училиштето – 70 години од неговото постоење – претставува убава можност да се осврнеме на минатото и со гордост да се потсетиме на најзначајните датуми од неговото

>>>

RRETH NESH

Shkolla Shtetërore e Muzikës “Todor Skalovski – Tetoec” Shkolla Shtetërore e Muzikës gjendet në qytetin e Tetovës. Është themeluar në vitin 1950 dhe mban emrin e njërit prej kompozitorëve më të shquar maqedonas, njëkohësisht dirigjent koral dhe simfonik, Todor Skallovski. Fill pas themelimit të saj në vitin

>>>

ABOUT US

The State Music School “Todor Skalovski – Tetoec” The State Music School Todor Skalovski – Tetoec is located in the city of Tetovo. It was founded in 1950. It was named by the famous Macedonian composer, chorus and symphony conductor Todor Skalovski. The School’s first name was

>>>

Галерија

https://tetovoinfo.mk/тетовски-ученици-на-меѓународен-музи/?fbclid=IwAR3yb6OHw9BPtGA_OmV483uNlbyVJ-_bxYdcLwBfcWiIWymSCLopMDjDXfE https://www.youtube.com/watch?v=MBPyvaWNadw https://www.youtube.com/watch?v=PLDSCEe1wnI https://www.youtube.com/watch?v=nyIfatPDyYU https://www.youtube.com/watch?v=73348feRSao https://www.youtube.com/watch?v=ktN-qUqAd4o>>>

ЗА НАС/КАДАР

ДИРЕКТОР Проф. м-р Новица Соколовски ПИЈАНО ВОКАЛНО – ИНТСТРУМЕНТАЛЕН ОДДЕЛ ГУДАЧИ Виолина Глигор Кондовски Нада Лешковска Шкељзен Пајазити Кренар Исмаили Лида Алиу Виола Сихана Речи Виолончело Марјан Ивановски Греса Мемеди Контрабас Дејан Митровиќ ГИТАРА Драган Илиев Миле Ѓорѓевски Јетмир Мехмеди Стефан Волчевски Стефан Ристовски ДУВАЧИ Флејта Невена

>>>