Почитувани драги родители и ученици, аудицијата (приемниот испит) за основно образование нема да се одржи, поради тоа што ни е потребна целосната бројка на пријавените ученици. Ве молам, во администрација од 19.06.2023 до 23.06.2023, да се донесе копија на ИЗВОД НА МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ. Училиштето работи од 9:00 – 14:00 часот. Të nderuar nxënës dhe prindër, audicioni ( provimi pranues ) për shkollën fillore nuk do të mbahet, për shkak se shkolla ka nevojë per të gjithë nxënësit që janë paraqitur. Ju lutem, javën e ardhëshme nga 19.06.2023 – 23.06.2023 , ti dorëzoni në shkollë nga një kopje nga CERTIFIKATA E LINDJES. Shkolla punon cdo ditë nga ora, 9.00 – 14.00

Почиувани драги родители и ученици, аудицијата (приемниот испит) за основно образование нема да се одржи, поради тоа што ни е потребна целосната бројка на пријавените ученици. Ве молам, во администрација од 19.06.2023 до 23.06.2023, да се донесе копија на ИЗВОД НА МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ. Училиштето работи

>>>

Упис во средно музичко училиште за учебна 2023/2024 година/Fillojne rregjistrimet per shkollen e mesme te muzikes per vitin shkollor 2023/2024

Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образование Informatë për regjistrimin elektronik të nxënësve në vitin e parë në arsimin e mesëm https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/ Прво пријавување се врши на: 20.06.2023, до 24:00 и 21.06.2023, до 15:00 Afati i parë i regjistrimit kryhet me 20.06.2023,

>>>

Title post here 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

>>>

Title post here 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

>>>

Title post here 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

>>>

Title post here 4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

>>>

Title post here 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

>>>