УПИС ВО ОСНОВНОТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ (останати слободни места) ; REGJISTRIM NË SHKOLLËN FILLORE TË MUZIKËS (vende të lira që kanë ngelur)

Упис во основно музичко училиште Останати се слободни места на следниве инструменти: -СОЛО ПЕЕЊЕ и КОНТРАБАС  (возраст 12 години) -ФЛЕЈТА, ХАРМОНИКА, КЛАРИНЕТ, ТРУБА, и УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ (возраст 10 години) Контакт: Во администрацијата на училиштето од 9 до 14 часот. Или на тел. бр: 070 86 87 95 REGJISTRIM

>>>

Title post here 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

>>>

Title post here 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

>>>

Title post here 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

>>>

Title post here 4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

>>>

Title post here 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

>>>