ПРЕЗЕНТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ

ПОДЕЛБА НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ СПОРЕД ГЕНЕРАЦИИ МАКЕДОНСКИ КОМПОЗИТОРИ OРАТА ВО МАКЕДОНИЈА АЛЕКСАНДАР БОРОДИН НИКОЛАЈ РИМСКИ - КОРСАКОВ РУСКА ПЕТОРКА Македонските ора и нивните карактеристики Историја на Македонската музика Руска Петорка>>>

ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ОД ПРВИОТ УПИСЕН РОК ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

ЈУНСКИ УПИСЕН РОК – ПРВО ПРИЈАВУВАЊЕ РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ДМУ “ТОДОР СКАЛОВСКИ – ТЕТОЕЦ” – ТЕТОВО ВРШИ УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО СРЕДНО ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА ЈУНСКИ УПИСЕН РОК ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ Второ пријавување е на 24-25.06.2020 Трето пријавување е на 29.06.2020

>>>