Упис во средно музичко училиште за учебна 2024/2025 година. Fillojne rregjistrimet per shkollen e mesme te muzikes per vitin shkollor 2024/2025

Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образование Informatë për regjistrimin elektronik të nxënësve në vitin e parë në arsimin e mesëm https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/ Прво пријавување се врши на: 20.06.2024, до 25.06.2024, до 15:00 Afati i parë i regjistrimit kryhet nga 20.06.2024, deri 25.06.2024,

>>>

Основното музичко училиште врши упис за учебната 2024/2025 година/Shkolla fillore e muzikës kryen regjistrimin nxënësve në vitin shkollorë 2024/2025

Основното музичко училиште врши упис за учебната 2024/2025 година/Shkolla fillore e muzikës kryen regjistrimin nxënësve në vitin shkollorë 2024/2025 Од/Nga 02.05.2024 – 23.06.2024 година/Viti Деветгодишно основно музичко образование: ПИЈАНО, ВИОЛИНА, ВИОЛОНЧЕЛО Shkolla fillore nëntëvjeçare e muzikës: Piano, Violinë , Violonçelë. Шестгодишно основно музичко образование: ФЛЕЈТА, ХАРМОНИКА, КЛАРИНЕТ,

>>>

ЈУБИЛЕЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ОСНОВАЊЕ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО

70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО/70 VJETORI I SHKOLLËS SË MUZIKËS NË TETOVË 70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО      Јубилејот на училиштето – 70 години од неговото постоење – претставува убава можност да се осврнеме на минатото и со гордост да се потсетиме на најзначајните датуми од неговото

>>>

Document PFD 2

See document here Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It

>>>

Document PFD 1

See document here Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It

>>>