Почитувани драги родители и ученици, аудицијата (приемниот испит) за основно образование нема да се одржи, поради тоа што ни е потребна целосната бројка на пријавените ученици. Ве молам, во администрација од 19.06.2023 до 23.06.2023, да се донесе копија на ИЗВОД НА МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ. Училиштето работи од 9:00 – 14:00 часот. Të nderuar nxënës dhe prindër, audicioni ( provimi pranues ) për shkollën fillore nuk do të mbahet, për shkak se shkolla ka nevojë per të gjithë nxënësit që janë paraqitur. Ju lutem, javën e ardhëshme nga 19.06.2023 – 23.06.2023 , ti dorëzoni në shkollë nga një kopje nga CERTIFIKATA E LINDJES. Shkolla punon cdo ditë nga ora, 9.00 – 14.00

Почиувани драги родители и ученици, аудицијата (приемниот испит) за основно образование нема да се одржи, поради тоа што ни е потребна целосната бројка на пријавените ученици. Ве молам, во администрација од 19.06.2023 до 23.06.2023, да се донесе копија на ИЗВОД НА МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ. Училиштето работи

>>>

Упис во средно музичко училиште за учебна 2023/2024 година/Fillojne rregjistrimet per shkollen e mesme te muzikes per vitin shkollor 2023/2024

Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образование Informatë për regjistrimin elektronik të nxënësve në vitin e parë në arsimin e mesëm https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/ Прво пријавување се врши на: 20.06.2023, до 24:00 и 21.06.2023, до 15:00 Afati i parë i regjistrimit kryhet me 20.06.2023,

>>>

ЈУБИЛЕЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ОСНОВАЊЕ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО

70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО/70 VJETORI I SHKOLLËS SË MUZIKËS NË TETOVË 70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО      Јубилејот на училиштето – 70 години од неговото постоење – претставува убава можност да се осврнеме на минатото и со гордост да се потсетиме на најзначајните датуми од неговото

>>>

Document PFD 2

See document here Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It

>>>

Document PFD 1

See document here Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It

>>>