УПИС ВО ОСНОВНОТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ (останати слободни места) ; REGJISTRIM NË SHKOLLËN FILLORE TË MUZIKËS (vende të lira që kanë ngelur)

Упис во основно музичко училиште Останати се слободни места на следниве инструменти: -СОЛО ПЕЕЊЕ и КОНТРАБАС  (возраст 12 години) -ФЛЕЈТА, ХАРМОНИКА, КЛАРИНЕТ, ТРУБА, и УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ (возраст 10 години) Контакт: Во администрацијата на училиштето од 9 до 14 часот. Или на тел. бр: 070 86 87 95 REGJISTRIM

>>>

ЈУБИЛЕЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ОСНОВАЊЕ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО

70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО/70 VJETORI I SHKOLLËS SË MUZIKËS NË TETOVË 70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО      Јубилејот на училиштето – 70 години од неговото постоење – претставува убава можност да се осврнеме на минатото и со гордост да се потсетиме на најзначајните датуми од неговото

>>>