Аудиција/Audicioni

За тие што не се појавија на аудиција, втората аудиција ќе се одржи на 14.06.2022 (вторник), во 10 часот, во ДМУ “Тодор Скаловски – Тетоец” Тетово Për ata që nuk u paraqitën në audicion, audicioni i dytë do të mbahet më datë 14.06.2022 (e martë), në ora

>>>

Упис во средно музичко училиште за учебна 2022/2023 година/Fillojne rregjistrimet per shkollen e mesme te muzikes per vitin shkollor 2022/2023

Информација за електронски упис на ученици во прва година во средно образование Informatë për regjistrimin elektronik të nxënësve në vitin e parë në arsimin e mesëm https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/

>>>

ЈУБИЛЕЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ОСНОВАЊЕ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО

70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО/70 VJETORI I SHKOLLËS SË MUZIKËS NË TETOVË 70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО      Јубилејот на училиштето – 70 години од неговото постоење – претставува убава можност да се осврнеме на минатото и со гордост да се потсетиме на најзначајните датуми од неговото

>>>