УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАTA 2020/2021 ГОДИНА

ДМУ “Тодор Скаловски – Тетоец” во Тетово врши упис на ученици во основно музичко образование од 05.05.2021 – 05.06 2021 година. Уписите се вршат преку онлајн пријава достапна на нашата веб страница. ПРИЈАВА

>>>

ЈУБИЛЕЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ОСНОВАЊЕ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО

70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО/70 VJETORI I SHKOLLËS SË MUZIKËS NË TETOVË 70 ГОДИНИ МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО ТЕТОВО      Јубилејот на училиштето – 70 години од неговото постоење – претставува убава можност да се осврнеме на минатото и со гордост да се потсетиме на најзначајните датуми од неговото

>>>